bestuur

voorzitter
Wim Vervoort

secretaris-public relations
Diane Van den Heuvel

penningmeester
Danny Sels

externe verhuringen
Ken Leysen

technisch verantwoordelijke